การฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

การฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

การฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

แนวเพลงที่ข้าพเจ้าชอบ คือ เพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งเป็นแนวเพลงที่มีเอกลักษณ์ มีสำเนียงหรือสำนวนการร้องเฉพาะตัว คือ ต้องมีลูกคอด้วย  การใช้ลูกคอเป็นเรื่องยากมากสำหรับข้าพเจ้า แต่เพราะความชอบ ชอบแล้วก็อยากทำให้ได้ ข้าพเจ้าจึงเรียนรู้ที่จะมีกระบวนการฝึกเป็นขั้นตอน เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้

วิธีเรียน 

1.ฟังเพลงลูกทุ่งบ่อยๆ

2.ร้องตามเพลงจนร้องได้

3.กดฟังเพลง เมื่อเจอส่วนที่มีลูกคอก็หยุด แล้วร้องตาม ทำอย่างนี้บ่อยๆและซ้ำๆ       จะช่วยให้พัฒนาการการใช้ลูกคอดีขึ้น

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ 

1.สิ่งต่างๆจะสำเร็จและพัฒนาขึ้นเมื่อเราฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆ

2.การร้องเพลงทำให้เป็นคนกล้าที่จะแสดงออก