การพัฒนาเสียง

การพัฒนาเสียง

การพัฒนาเสียง

1.เรียนรู้ที่จะใช้จมูก. การร้องเพลงที่ดีเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เสียงออกทางจมูกบางส่วน มันเป็นแผ่นสะท้อนเสียงในร่างกายของเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเสียงขึ้นจมูก คอของคุณจะต้องเปิดกว้างและไม่มีลิ้นขวางทาง (ยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อย แตะที่ด้านหลังของฟันข้างล่างเวลาที่ร้องเสียงสระ) การร้องเสียงขึ้นจมูกมักจะได้ยินบ่อยๆ ในเพลงลูกทุ่ง และเพลงประเภทอาร์แอนด์บี/กอสเปล (R&B/Gospel) แต่ก็อาจฟังดูน่ารำคาญได้เช่นกัน

2.เรียนรู้ที่จะ “ร้องเสียงก้อง” ให้เต็มเสียงขึ้น. เสียงก้อง เสียงกลมๆ เกิดจากการเปิดคอ และการจำกัดด้วยเสียงขึ้นจมูก นี่เรียกว่า “การร้องเสียงก้อง” อย่างไรก็ตาม ระวังอย่างทำเสียงก้องหรือกลมมากไป เพราะมันอาจกลายเป็นเสียงแบบลมๆ เละๆ ได้

3.ฝึกฝนการร้องเสียงสระของคุณ. เช่นเดียวกัน พยายามเปล่งเสียงด้วยกระบังลม สระไม่ใช่พยัญชนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญกับมันให้มาก

 • อย่าใช้กล้ามเนื้อคอในการร้องเพลง พยายามตั้งคอให้ตรงเวลาร้องเพลง แต่อย่าเกร็ง
 • พยายามฝึกให้ด้านหลังของปากเปิดกว้างเวลาที่ร้องเสียงสระ ฝึกเสียง “เหงอะ (ng) ในการฝึกฝน ด้านหลังของปากจะปิดอยู่ ทีนี้ให้ฝึกเสียง “อา (ah)” เช่นเดียวกับเวลาที่คุณเปิดปากให้หมอฟันดู ด้านหลังปากจะเปิดกว้าง

4.ฝึกร้องตัวโน้ตเสียงสูงๆ. โน้ตเสียงสูงเป็นเสมือนน้ำตาลเกล็ดบนหน้าเค้ก ที่บางครั้งก็ไม่ได้จำเป็น แต่มันจะสวยงามมากถ้าคุณทำถูกต้อง ตอนนี้คุณคงจะรู้ระดับเสียงคุณแล้ว ดังนั้นคุณจะรู้ได้ว่า โน้ตสูงแค่ไหนที่คุณยังร้องได้อยู่ และแค่ไหนที่ร้องไม่ถึง พยายามฝึกฝนร้องเสียงที่ยังร้องไม่ถึง แล้ววันหนึ่งคุณจะทำได้อย่างสมบูรณ์

 • คิดภาพว่าคุณกำลังกระโดดขณะที่ร้องให้แตะโน้ตเสียงสูง คุณอาจจะคิดว่ากำลังกระโดดอยู่บนแทรมโพลีน หรือกำลังกระโดดขึ้นไปกลางอากาศ จินตนาการว่าคุณกระโดดแตะจุดสูงสุดขณะที่คุณร้องถึงโน้ตเสียงสูง หายใจให้เพียงพอ และเปิดปากกว้าง การร้องเสียงสูงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเพิ่มความดังของเสียงร้อง

5.พยายามฝึกฝนการหายใจอย่างต่อเนื่อง. ทำให้การฝึกหายใจเป็นโอกาสในการฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ ยิ่งคุณหายใจได้ดีเท่าไหร่ การฝึกฝนร้องเสียงสระก็จะง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้น

 • ลองฝึกการหายใจแบบนี้  ที่เมื่อคุณหายใจเข้า และพ่นลมออกมา ทำให้แน่ใจว่าลมที่พ่นออกมานั้นเท่ากันและสม่ำเสมอ เป้าหมายคือ ความสม่ำเสมอ:
  • หายใจเข้า 4 วินาที จากนั้นพ่นลมออกมา 4 วินาที
  • หายใจเข้า 6 วินาที พ่นลมออกมา 12 วินาที
  • หายใจเข้า 2 วินาที พ่นลมออกมา 10 วินาที
  • หายใจเข้า 4 วินาที พ่นลมออกมา 16 วินาที
  • หายใจเข้า 2 วินาที พ่นลมออกมา 16 วินาที.
  • หายใจเข้า 4 วินาที พ่นลมออกมา 20 วินาที
  • หายใจเข้า 2 วินาที พ่นลมออกมา 20 วินาที.