ครูรถดั้ม (ทนัชธีร์ หงษ์ทอง)

จบการศึกษาปริญญาตรี เอก Voice Classic สาขาดนตรีศึกษาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบันสอนที่ / ทำงาน
– โรงเรียน Mozarz Academy by Krubig AF
– โรงเรียน Music Yours
– ร้องเพลงตามงานแต่งงานในโบสถ์ / งานเลี้ยง / งานแต่งงานในโรงแรม
– นักร้องอิสระ

ประสบการณ์ร้องเพลงมากกว่า 20 ปี
– อดีตสมาชิก คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (เป็นสมาชิก 5 ปี) + รองหัวหน้าวง 1 ปี
– สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง เสียงไทยคอรัส
– ร่วมการแสดง คอนเสิร์ต คุณพระช่วยสำแดงสด 6 และ 8 ในนามนักร้อง วงเสียงไทยคอรัส
– นักร้องนำสมาชิกวง Bangkok Street Band
– นักร้องคอรัส/ร้องนำ วง The Sonoro
– ผู้ควบคุมวง SWU Choir ในปี 2554-2556
– นักร้องนำการแสดงคอนเสิร์ต “พระมหาชนก” ที่หอแสดงคอนเสิร์ต Swuniplex มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราช      สุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระเทพฯ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– นักร้องนำการแสดงคอนเสิร์ต “พระมหาชนก” ที่ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
– อดีตครูผู้สอน โรงเรียนดนตรี YAMAHA
– เข้าร่วมการแสดงดนตรีนานาชาติ ที่เมืองเฉียนตงหนาน มลฑลกวางโจว ประเทศจีน
– นักร้องนำในคอนเสิร์ต Dare to dream โดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ในปี 2557 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง      ประเทศไทย
– ประสบการณ์การขับร้องเพลงตามงานแต่งในโบสถ์ งานแต่งโรงแรม มากกว่า 200 งาน

ผ่านเวทีรายการประกวดร้องเพลง Thailand’s got talent season 2 / 4 / 6, รายการ i can see your voice ep.ชิน ชินวุฒิ, รายการ The X Factor Thailand, รายการคุณพระช่วย และเวทีการประกวดอีกมากมาย

รับสอนร้องเพลงไทยสากล (Pop), Pop Rock, สากล, สามารถสอนคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนจนไปถึงผู้ที่สามารถร้องเพลงได้แต่อยากพัฒนาด้านการร้องเพลงขึ้นอีก

คุณสมบัตินักเรียนที่ต้องการเรียนเพลงสตริง, สากล
– ไม่มีพื้นฐานด้านการร้องเพลงใดๆ หรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว แต่อยากพัฒนาให้มากขึ้น
– รักการร้องเพลง
– อายุตั้งแต่ 6-60 ปี
– ต้องการเรียนเพื่อเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง
– ต้องการเรียนเพื่อพัฒนาด้านการร้องเพลง
– ต้องการเรียนเพราะชอบร้องเพลง