คำเตือนของการร้องเพลง

เทคนิคการร้องเพลงเสียงสูง

คำเตือนของการร้องเพลง
-อย่าดื่มนมก่อนร้องเพลง เพราะมันจะทำให้มีเมือกเหนียวๆ ในปากและคอ
-อย่าสูบบุหรี่ มันจะทำลายปอดและเสียงของคุณ ซึ่งทั้งคู่เป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ในการร้องเพลง
-อย่าร้องเพลงมากเกินเป็นเวลานานเกินไปตั้งแต่เริ่ม เส้นเสียงก็เป็นกล้ามเนื้อและจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความแข็งแรงและคล่องตัว
-การพยายามทำเสียงให้ใสด้วยการไอ หรือขาก อย่างรุนแรงจะทำร้ายเสียงได้
-เมื่อร้องเพลงเป็นเวลานานๆ ให้จิบยาแก้ไอน้ำผึ้งเล็กน้อย หรือซดยาน้ำแก้ไอหวานๆ
-อย่าถือเนื้อเพลงไว้ในมือ เพราะมันจะไปปิดกั้นสไตล์การร้องเพลง หรือการขายเพลงนั้นของคุณ ให้เชิดหน้าไว้และมองไปรอบๆ ตลอดเวลา แต่อย่าจ้องตาผู้คนหรือการแสดงออกของคนอื่นมากเกินไป