ประโยชน์มากของการร้องเพลง

การพัฒนาเสียง

ประโยชน์มากของการร้องเพลง
1.ร้องเพลง สร้างวินัย
การร้องเพลงนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกระเบียบวินัยสุดๆครับ เพราะจะต้องมีการซ้อมและฝึกหัดเสียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะร้องเพลงได้ดีครับ ดังนั้นแล้วความเป็นระเบียบวินัยจากการฝึกนี้เองจะช่วยหล่อหลอม และพัฒนาให้คุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตและการทำงาน ช่วยให้คุณจัดการตารางชีวิตได้อย่างราบรื่นแน่นอน
2.ร้องเพลง สร้างสมาธิ
ในยุคสมัยนี้ เรามักถูกพูดถึงในด้านลบว่า สมาธิสั้น เพราะอะไรนั่นหรอ ก็เพราะเกิดจากเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตครับ ช่วยอำนวยความสะดวกจนคุณแทบจะไม่ต้องคิดต้องทำอะไรเลยครับ แต่รู้ไหมว่า การร้องเพลงนั้น จะช่วยเสริมสร้างสมาธิให้คุณได้เป็นอย่างดีครับ เพราะการต้องจดจ่อกับเนื้อเพลง ในขณะเดียวกัน หูก็ต้องฟังจังหวะเพื่อร้องให้ตรงนั้น จะทำให้คุณมีสมาธิสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อคุณมีสมาธิที่ดี คุณก็จะมีระบบความคิดที่ดี ช่วยให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีไปด้วย
3.ร้องเพลง เสริมบุคลิก
กิจกรรมร้องเพลง จะอาศัยเเค่เสียงเพราะอย่างเดียวไม่ได้นะครับ เพราะการร้องเพลงถือเป็นศาสตร์การแสดงประเภทหนึ่งครับ ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนการแสดงออกทางร่างกาย เพื่อให้มั่นใจว่าขึ้นเวทีแล้วจะต้องดูดีครับ ดังนั้น การเรียนร้องเพลงจึงมาควบคู่กับการฝึกบุคลิกภาพไปด้วยครับ ทั้งการพูด การเดิน การใช้สายตา การเคลื่อนไหวต่างๆทางร่างกาย
4.ร้องเพลง สร้างประสบการณ์ รับคำวิจารณ์ได้ดี
การรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ถือเป็นประโยชน์มากทีเดียวครับ กับการพัฒนา EQ ในความคิด หลายๆคนมักจะมีปัญหากับเรื่อง การรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ ผมขอเสนอให้ลองเรียนร้องเพลงดูครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมจะที่มาพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากหลายๆฝ่ายครับ ดังนั้นการฝึกเตรียมใจให้รับมือกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ จึงเป็นทักษะที่สำคัญมากๆครับ ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาได้
5.ร้องเพลง สร้างทักษะทางสังคม
การร้องเพลงนั้นแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำเพียงคนเดียว แต่โดยศาสตร์แล้ว การแสดงต่างๆถือว่าอยู่ในศาสตร์ของการสื่อสารทั้งสิ้นครับ แน่นอนว่าการจะสื่อสารให้ดีได้นั้น ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ผ่านบทเพลงต่างๆครับ รวมถึงเวลาแสดงนั้นเราจะต้องสื่อสารผ่านร่างกายและเสียงร้องของเราให้ได้มากที่สุดครับ การสื่อสารถือเป็นประตูที่ช่วยเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกัน