วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง

 1. ฝึกการหายใจประกอบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้
 • ยืนตรง สองเท้าห่างกันเท่าความกว้างของหัวไหล่
 • เหยียดแขนที่ประสานกันขึ้นเหนือศีรษะ หงายมือขึ้น
  …พยายามเหยียดแขนขึ้นให้สุด ให้แขนทั้งสองข้างตึง
 • หายใจเข้าช้าๆอาจนับ 1 2 3 พร้อมกับเขย่งเท้าขึ้นช้าๆด้วย
 • กลั้นหายใจไว้ชั่วขณะในสภาพเขย่งเท้า
 • ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆนับ 1 2 3 4 5 6
  ช้าๆพร้อมกับวางมือข้างตัวอย่างช้าๆ ขณะที่วางส้นเท้าลงกับพื้น
  แบบฝึกหัดนี้ ปฏิบัติทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง
 1. ฝึกการเปล่งเสียงประกอบการหายใจ
 • หายใจเข้าช้าๆ สบาย นับ 1 2 3 ช้าๆไว้ในใจ
 • ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางจมูก โดยหุบปากเปล่งเสียง “ฮึ่ม!”
  (เหมือนเสียงบ่นพึมพัมเวลาคนที่บ้านทำอะไรไม่ถูกใจเรา)
 • หายใจเข้าช้าๆอีก
 • คราวนี้จากเสียง “ฮึ่ม” สั้นๆเปลี่ยนเป็น “ฮึ่ม”
  ยาวๆพร้อมผ่อนลมหายใจออก นับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ครบแล้ว จึงหยุดเสียง “ฮึม” ปฏิบัติซ้ำซากอย่างนี้วันละไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง
 1. ฝึกการร้องให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะ
 • หาเพลงที่ท่านชอบมาฟังหลายๆเที่ยว
 • ลองฮัมตามทำนองเพลงให้ถูกทั้งทำนองและจังหวะ
 • ร้องด้วยคำว่า “ลา…..” ตามความสูงต่ำของเสียงเพลงตลอดทั้งเพลง
 1. ฝึกการท่องจำเนื้อเพลงให้แม่นยำ
 • นำเพลงบทนั้นมาอ่านเนื้อร้องให้คล่อง
 • พยายามออกเสียง พยัญชนะ อักขระ และตัวสะกดต่างๆให้ถูกต้องและถูกวรรคตอน
 • เมื่อแน่ใจแล้วก็ลองร้องทั้งเพลง
 • ใส่อารมณ์ความรู้สึกตามเนื้อเพลงนั้นๆ

วิธีการหายใจ (เพิ่มเติม)เวลาร้องเพลงท่อนติดกัน
วิธีการง่ายๆคือ แบ่งวรรคการหายใจให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งการแบ่งวรรคจะแบ่งเหมือนวิธีการพูด เช่น “ขอบคุณ” เราจะไม่หายใจระหว่างคำว่า “ขอบ” กับ “คุณ” เพราะ “ขอบคุณ” เป็นคำเดียวกัน วิธีการหายใจง่ายๆคือ เราเรียกว่า การยิงกระบังลม ใช้บังคับด้วยกระบังลมในการหายใจ พอเรายิงกระบังลม เราอ้าปากรับลม ลมจะเข้าไปเต็มกระบังลมทันที ไม่ต้องใช้เวลาที่จะสูดลม ซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วินาที แต่ขณะที่เราใช้วิธียิงกระบังลม มันจะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น

การฝึกลูกคอ และการร้องเอื้อนให้ได้ยาวๆ
สำหรับลูกคอเป็นสิ่งสำคัญในการร้องเพลง วิธีการฝึกลูกคอจะใช้โน้ต 2 ตัว โด เร โด เร โด ที โด ที คือโดชาร์ป แล้วเราฝึกร้องเป็นอา เช่น อ่า อา อ่า อา..า..า แล้วให้มันสั่นสะเทือนให้เร็วขึ้นจากโน้ตสองตัว อ่า อา อ่า อา..า..า ให้เร็วขึ้น ฝึกไม่เกิน 1 อาทิตย์ก็ได้ถ้าฝึกจริงๆ แล้ววิธีการร้องเอื้อนเสียงให้ยาวๆ คือการเก็บลมให้เต็มแล้วก็ปล่อยลม โดยควบคุมจากกระบังลม เพราะกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่เราสามารถควบคุมได้ ยืด-หดได้ กระบังลมพอเราควบคุมไปปุ๊บ เราสามารถปล่อยลมไปในอัตราส่วนที่เราต้องการ แต่ถ้าเราใช้ปอดในการร้องเพลง เราไม่สามารถควบคุมมันได้ วิธีการง่ายๆคือ ถ้าต้องการร้องเสียงยาวๆ ก็ควบคุมด้วยกระบังลม