วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง

วิธีการร้องเพลงสากล

วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง
ฝากเคล็ดของ อ.ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ผู้มีข้อแนะนำวิธีการฝึกร้องเพลงด้วยตนเองง่ายๆดังนี้
1. ฝึกการหายใจประกอบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้
– ยืนตรง สองเท้าห่างกันเท่าความกว้างของหัวไหล่
– เหยียดแขนที่ประสานกันขึ้นเหนือศีรษะ หงายมือขึ้น
…พยายามเหยียดแขนขึ้นให้สุด ให้แขนทั้สองข้างตึง
– หายใจเข้าช้าๆอาจนับ 1 2 3 พร้อมกับเขย่งเท้าขึ้นช้าๆด้วย
– กลั้นหายใจไว้ชั่วขณะในสภาพเขย่งเท้า
– ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆนับ 1 2 3 4 5 6
ช้าๆพร้อมกับวางมือข้างตัวอย่างช้าๆ ขณะที่วางส้นเท้าลงกับพื้น
แบบฝึกหัดนี้ ปฏิบัติทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง
2. ฝึกการเปล่งเสียงประกอบการหายใจ
– หายใจเข้าช้าๆ สบาย นับ 1 2 3 ช้าๆไว้ในใจ
– ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางจมูก โดยหุบปากเปล่งเสียง “ฮึ่ม!”
(เหมือนเสียงบ่นพึมพัมเวลาคนที่บ้านทำอไรไม่ถูกใจเรา)
– หายใจเข้าช้าๆอีก
– คราวนี้จากเสียง “ฮึ่ม” สั้นๆเปลี่ยนเป็น “ฮึ่ม”
ยาวๆพร้อมผ่อนลมหายใจออก นับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ครบแล้ว จึงหยุดเสียง “ฮึม” ปฏิบัติซ้ำซากอย่างนี้วันละไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง
3. ฝึกการร้องให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะ
– หาเพลงที่ท่านชอบมาฟังหลายๆเที่ยว
– ลองฮัมตามทำนองเพลงให้ถูกทั้งทำนองและจังหวะ
– ร้องด้วยคำว่า “ลา…..” ตามความสูงต่ำของเสียงเพลงตลอดทั้งเพลง
4. ฝึกการท่องจำเนื้อเพลงให้แม่นยำ
– นำเพลงบทนั้นมาอ่านเนื้อร้องให้คล่อง
– พยายามออกเสียง พยัญชนะ อักขระ และตัวสะกดต่างๆให้ถุกต้องและถูกวรรคตอน
– เมื่อแน่ใจแล้วก็ลองร้องทั้งเพลง
– ใส่อารมณ์ความรู้สึกตามเนื้อเพลงนั้นๆ