สิ่งของที่ใช้ในการฝึกร้อง

วิธีการ หัดร้องเพลง

สิ่งของที่ใช้ในการฝึกร้อง
-ซื้อที่อัดเสียงที่มีไมโครโฟนติดสักอัน หรือหาเครื่องที่สามารถเสียบไมโครโฟนได้ หรือจะเป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะก็ใช้ได้ดีเยี่ยม
คุณสามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นการอัดเสียงของเครื่องเล่น mp3 ของคุณก็ได้ถ้าคุณภาพดีพอ และไมโครโฟนสามารถใช้ได้
เครื่องเล่นซีดี หรือ mp3 แบบพกพาได้ ที่ใช้ในการเล่นเพลงที่คุณอยากจะฝึกร้อง
-เนื้อเพลงจะช่วยคุณในการฝึกฝน
-ขาตั้งเนื้อเพลง (หรือคนที่พร้อมจะช่วย) สำหรับวางเนื้อเพลง
-น้ำ