การฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

การฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

การฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แนวเพลงที่ข้าพเจ้าชอบ คือ เพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งเป็นแนวเพลงที่มีเอกลักษณ์ มีสำเนียงหรือสำนวนการร้องเฉพาะตัว คือ ต้องมีลูกคอด้วย  การใช้ลูกคอเป็นเรื่องยากมากสำหรับข้าพเจ้า แต่เพราะความชอบ ชอบแล้วก็อยากทำให้ได้ ข้าพเจ้าจึงเรียนรู้ …