วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง

ฝึกการหายใจประกอบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ ยืนตรง สองเท้าห่างกันเท่าความกว้างของหัวไหล่ เหยียดแขนที่ประสานกันขึ้นเหนือศีรษะ หงายมือขึ้น …พยายามเหยียดแขนขึ้นให้สุด ให้แขนทั้งสองข้างตึง หายใจเข้าช้าๆอาจนับ 1 2 3 พร้อมกับเขย่งเท้าข …

วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง

วิธีการร้องเพลงสากล

วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง ฝากเคล็ดของ อ.ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ผู้มีข้อแนะนำวิธีการฝึกร้องเพลงด้วยตนเองง่ายๆดังนี้ 1. ฝึกการหายใจประกอบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ – ยืนตรง สองเท้าห่างกันเท่าความกว้างของหัวไหล่ – เ …