คำเตือนของการร้องเพลง

เทคนิคการร้องเพลงเสียงสูง

คำเตือนของการร้องเพลง -อย่าดื่มนมก่อนร้องเพลง เพราะมันจะทำให้มีเมือกเหนียวๆ ในปากและคอ -อย่าสูบบุหรี่ มันจะทำลายปอดและเสียงของคุณ ซึ่งทั้งคู่เป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ในการร้องเพลง -อย่าร้องเพลงมากเกินเป็นเวลานานเกินไปตั้งแต่เริ่ม เส้นเสียงก็เป็นกล้ามเนื้ …