วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง

ฝึกการหายใจประกอบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ ยืนตรง สองเท้าห่างกันเท่าความกว้างของหัวไหล่ เหยียดแขนที่ประสานกันขึ้นเหนือศีรษะ หงายมือขึ้น …พยายามเหยียดแขนขึ้นให้สุด ให้แขนทั้งสองข้างตึง หายใจเข้าช้าๆอาจนับ 1 2 3 พร้อมกับเขย่งเท้าข …

วิธีการร้องเพลงประสานเสียงที่ถูกต้อง

     ในยามที่เราฟังเพลงหรือดูดนตรีหรือในยามที่เราได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ตของวงดนตรีต่างๆ จะเห็นได้ว่านอกจากจะมีนักร้องนำและนักดนตรีแล้วผู้ที่ขับขานเสียงร้องสอดประสานเสียงทำให้เสียงเพลงนั้นมีพลัง มีความไพเราะเสนาะหูเพิ่มขึ้น ก็คือนักร้องประสานเสียง       …

วิธีการฝึกร้องเพลงที่ถูกต้อง

1. ฝึกการหายใจประกอบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ – ยืนตรง สองเท้าห่างกันเท่าความกว้างของหัวไหล่ – เหยียดแขนที่ประสานกันขึ้นเหนือศีรษะ หงายมือขึ้น …พยายามเหยียดแขนขึ้นให้สุด ให้แขนทั้สองข้างตึง – หายใจเข้าช้า …