ประโยชน์มากของการร้องเพลง

การพัฒนาเสียง

ประโยชน์มากของการร้องเพลง 1.ร้องเพลง สร้างวินัย การร้องเพลงนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกระเบียบวินัยสุดๆครับ เพราะจะต้องมีการซ้อมและฝึกหัดเสียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะร้องเพลงได้ดีครับ ดังนั้นแล้วความเป็นระเบียบวินัยจากการฝึกนี้เองจะช่วยหล่อหลอม แ …