สิ่งของที่ใช้ในการฝึกร้อง

วิธีการ หัดร้องเพลง

สิ่งของที่ใช้ในการฝึกร้อง -ซื้อที่อัดเสียงที่มีไมโครโฟนติดสักอัน หรือหาเครื่องที่สามารถเสียบไมโครโฟนได้ หรือจะเป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะก็ใช้ได้ดีเยี่ยม คุณสามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นการอัดเสียงของเครื่องเล่น mp3 ของคุณก็ได้ถ้าคุณภาพดีพอ และไมโครโฟนสามารถใ …